top of page

Gizlilik Politikası

Son güncelleme: 31 Ocak 2022

Bu Gizlilik Politikası, Binamod mobil uygulamasını ve web sitesini kullandığınızda hangi verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Kişisel verilerinizi sunduğumuz hizmeti sağlamak ve iyileştirmek için kullanırız. Binamod mobil uygulamasını ve web sitesini kullanarak, bu Gizlilik Politikasına uygun olarak bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz.

Tanımlar

Bu Gizlilik Politikasının amaçları için:

• Kullanıcı hesabı, mobil veya web uygulamasının bölümlerine erişmeniz için size özel oluşturulan benzersiz hesap anlamına gelir.

• Uygulama, herhangi bir elektronik cihaza sizin tarafınızdan indirilen şirket tarafından sağlanan Binamod adlı yazılım programı anlamına gelir.

• Şirket (bu Sözleşmede "Şirket", "Biz", "Biz" veya "Bizim" olarak anılacaktır) Binamod Yazılım ve Yapı Teknolojiler Limited Şirketi, Sanayi Mah Teknopark Blv. No: 1/4C.

• Cihaz, bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi hizmete erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.

• Kişisel Veri, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

• Hizmet Sağlayıcı, verileri Şirket adına işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Hizmeti kolaylaştırmak, Şirket adına Hizmeti sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Şirkete Hizmetin nasıl kullanıldığını analiz etmede yardımcı olmak için Şirket tarafından istihdam edilen üçüncü taraf şirketleri veya bireyleri ifade eder.

• Kullanım Verileri, ya sunulan hizmetin kendisinin  ya da altyapısından (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi) otomatik olarak toplanan verileri ifade eder.

Kişisel Verilerinizi Toplama ve Kullanma

Toplanan Veri Türleri

Kişisel veri

Uygulamayı kullanırken, sizden, sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek belirli kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • E - posta

 • Ad ve soyad

 • Telefon numarası

Kullanım Verileri

Kullanım Verileri, uygulamayı/ web sitesini kullanılırken otomatik olarak toplanır.

Kullanım Verileri, Cihazınızın İnternet Protokol adresi (örn. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz web sitenin sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre, cihaz tanımlayıcılar ve diğer teşhis verileri gibi bilgileri içerebilir

Sunulan hizmete bir mobil cihaz aracılığıyla veya aracılığıyla eriştiğinizde, kullandığınız mobil cihazın türü, mobil cihazınızın benzersiz kimliği, mobil cihazınızın IP adresi, cep telefonunuz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli bilgiler ile işletim sistemi, kullandığınız mobil İnternet tarayıcısının türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verilerini otomatik olarak toplayabiliriz.

Uygulamayı / web sitesini her ziyaret ettiğinizde veya bir mobil cihaz aracılığıyla veya aracılığıyla, eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz.

Uygulamayı Kullanırken Toplanan Bilgiler

Uygulamamızı kullanırken, Uygulamamızın özelliklerini sağlamak için önceden izninizle şunları toplayabiliriz:

 • Konumunuzla ilgili bilgiler

 • Cihazınızın kamera ve fotoğraf kitaplığından resimler ve diğer bilgiler

 • Adres Bilgileri

Bu bilgileri uygulanın özelliklerini sağlamak, geliştirmek ve özelleştirmek için kullanırız. Bilgiler Şirketin sunucularına ve/veya bir hizmet sağlayıcının sunucusuna yüklenebilir veya basitçe sizin cihazınızda saklanabilir.

Bu bilgilere erişimi istediğiniz zaman Cihaz ayarlarından etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilir.

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz.

Kullanılan Veri Türleri

Kişisel verilerin kullanımı

Şirket, Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:

 • Uygulamayı veya web sitesinin kullanımını izlemek de dahil olmak üzere sunduğumuz hizmeti sağlamak ve sürdürmek.

 • Hesabınızı yönetmek için: Sunulan hizmetin bir kullanıcısı olarak kaydınızı yönetmek için sağladığınız Kişisel Veriler, size kayıtlı bir kullanıcı olarak sunulan uygulamanın/web sitesinin farklı işlevlerine erişmenizi sağlayabilir.

 • Taleplerinizi yönetmek için: Bize gelen taleplerinize katılmak ve yönetmek için.

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabiliriz:

Hizmet Sağlayıcılarla: Kişisel bilgilerinizi Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek, Sizinle iletişime geçmek için Hizmet Sağlayıcılarla paylaşabiliriz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz,iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Şirket, Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Kişisel Verilerinizi, yasal yükümlülüklerimize uymak (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi tutmamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözmek ve yasal anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulamak için gerekli olduğu ölçüde saklayacak ve kullanacağız.

Ticari işlemler

Şirketin bir birleşme, devralma veya varlık satışına dahil olması durumunda Kişisel Verileriniz aktarılabilir. Kişisel Verileriniz aktarılmadan ve farklı bir Gizlilik Politikasına tabi olmadan önce bildirimde bulunacağız.

 

Çocukların Gizliliği

Hizmetimiz 13 yaşın altındaki hiç kimseye hitap etmez. 13 yaşın altındaki hiç kimseden bilerek kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamıyoruz. Bir ebeveyn veya vasi iseniz ve Çocuğunuzun Bize Kişisel Veriler sağladığının farkındaysanız, lütfen Bize Ulaşın. Ebeveyn izni doğrulaması olmadan 13 yaşın altındaki herhangi birinden Kişisel Veri topladığımızı fark edersek, bu bilgileri sunucularımızdan kaldırmak için adımlar atarız.

 

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu sayfada yeni Gizlilik Politikasını yayınlayarak herhangi bir değişiklik hakkında Sizi bilgilendireceğiz.

Değişikliğin yürürlüğe girmesinden ve bu Gizlilik Politikasının üst kısmındaki "Son güncelleme" tarihini güncellemeden önce, e-posta ve/veya Hizmetimizde göze çarpan bir bildirim yoluyla size bilgi vereceğiz.

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler, bu sayfada yayınlandıklarında geçerlidir.

 

Bizimle iletişime geçin

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kimlik, (isim, soy isim, doğum tarihi gibi) iletişim, (adres, e-posta adresi, telefon, IP, konum gibi) özlük, sosyal medya, finans bilgileriniz ile görsel ve işitsel kayıtlarınız tarafımızca, çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; hizmetlerimizden faydalanabilmeniz amacıyla sizlerle sözleşmeler kurabilmek, sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde ve aramızdaki sözleşmelere uygun olarak yerine getirebilmek, bu sözleşmelerden doğan haklarınızın tarafınızca kullanılmasını sağlayabilmek, ürün ve hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve bu gelişmelerden sizleri haberdar edebilmek, ayrıca sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere binamod@binamod.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sizlere talepleriniz doğrultusunda hizmet sunabilmek amacıyla, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Uygulamayı kullanmaya devam ettiğiniz takdirde, kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacaktır. Şayet kabul etmiyorsanız, lütfen uygulamayı tüm cihazlarınızdan kaldırınız. Ayrıntılı bilgi için bizimle binamod@binamod.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

bottom of page