top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

TARAFLAR

SATICI

Satıcı İsim/Unvanı: Binamod Yazılım ve Teknolojileri Limited Şirketi

Satıcı’nın Açık Adresi: Sanayi, Teknopark Blv No:1, 34906 Pendik/İstanbul

Satıcı Mersis No:

Satıcı E-Posta Adresi : binamod@binamod.com

 

ALICI

Adı – Soyadı :

Adresi :

Telefon :

E-Posta :

SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, : Binamod Yazılım ve Teknolojileri Limited Şirketi www.binamod.com alan adlı web sitesinden (“Websitesi”) veya Binamod uygulamasından (“mobil uygulama”), Satıcı’ya ait lisans veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip lisans veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Ürün No

Adet

Birim Fiyatı

Birim İndirimi

Kupon

Toplam Satış Tutarı

Vade Farkı

KDV Dahil Toplam Tutar

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu lisans veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur.

 

TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Satıcı, sipariş konusu hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, hizmeti, Alıcı tarafından hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Sipariş konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

 

ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Websitesi’nde yer alan Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini binamod@binamod.com’a gönderebilirler.

Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından siparişi verilen hizmete ait temel özellikler, hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

 

CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, hizmet satışına ilişkin işlemlerde (alınan hizmet ifa edilmemişse) satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir.

 

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma ve iade hakkını kullanamaz:

Alıcının, 14 gün içinde mağazaya iade talebinde bulunduğu halde iadesi mümkün olmayan durumlar aşağıdaki gibidir:

1- Alıcının isteğiyle kişiye özel olarak üretilen yazılım ürünleri, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler,

2- Kopyalanması mümkün olan ürünlerin paketinin açılması (Yazılım Programları, CD, DVD vb.)

3- Elektronik ortamda anında (uzaktan) ifa edilen yazılım hizmetleri veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar,

4- Yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri, cayma hakkı ve ürün iadesi dışındadır.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir.  

İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

HİZMETİN FİYATI

Hizmetin peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

YÜRÜRLÜK

13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, 21/02/2022 tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

SATICI            ALICI

bottom of page